News image

Allmännyttan

Genom fastAPI vill allmännyttan etablera ett öppet och lättillgängligt bransch-API för att utbyta information mellan system, andra mjukvaror och tjänstelager på ett säkert, systematiskt och förutsägbart sätt. Syftet är att stärka förmågan att samverka inom allmännyttan exempelvis genom att dela tjänster vilket skapar förutsättningar att sänka utvecklingskostnader men också att kunna ta gemensamt ansvar för vidareutvecklingen av väl fungerande lösningar.
De första stegen för att gemensamt designa och utveckla ett öppet API togs redan 2012. Idag finns en stabil grund på fastAPI där Sveriges Allmännytta samverkar med medlemmar, system- och tjänsteleverantörer och BIM Alliance i vidareutvecklingen av fastAPI. Solution Experts är Sveriges Allmännyttas utvecklings- och förvaltningspartner och medlemmarnas produktägarskap för bransch-API:et samordnas via Sveriges Allmännyttan.

Fler sammarbetspartner

Fördelar med digital skyltning

Ökar uppmärksamheten på plats med upp till

%

Ökar försäljningen på en viss vara med upp till

%

Reducerar den upplevda väntetiden i kassan med

%

Ökar varumärkes-kännedomen med upp till

%