News image

Boverket

Boverkets API är en utveckling som syftar till att underlätta för företag att få tillgång till vissa basuppgifter i energideklarationsregistret som är viktiga för deras verksamhet. Dessa kallas för basuppgifter och är bland annat uppgifter om byggnadens energiklass, energideklarations-ID, energiprestanda (primärenergital), specifik energianvändning (det som tidigare var energiprestanda), om radonmätning och ventilationskontroll är utförd och när energideklarationen är utförd.

Genom en integration mellan Signcast och Boverkets API kan våra fastighetskunder automatisera processen vilket gör att dom sparar värdefull tid och minska risken för felaktigheter.

Fler sammarbetspartner

Fördelar med digital skyltning

Ökar uppmärksamheten på plats med upp till

%

Ökar försäljningen på en viss vara med upp till

%

Reducerar den upplevda väntetiden i kassan med

%

Ökar varumärkes-kännedomen med upp till

%