News image

CarbonCloud

Att göra klimatpåverkan synlig
CarbonCloud utvecklar en mjukvara som hjälper till att beräkna och kommunicera koldioxidavtrycket för livsmedelsprodukter, kartlägga leverantörsförsörjningskedja och hitta var och hur företag kan minska sina utsläpp tillsammans med leverantörer - från gård till hylla.
CarbonCloud tillhandahåller infrastrukturen och nätverket fyllt med global data och intelligens för att göra de bästa upphandlingsvalen, få de mest detaljerade beräkningarna och till och med hjälpa konsumenter att göra klimatmedvetna val.

Med en integration mellan Signcast och CarbonCloud integrationen kan slutanvändaren visa hur mycket matsvinn det uppstår dagligen och visa detta på menyskärmen. Detta gör att era kunder får en inblick i hur mycket matsvinn påverkar klimatet. Visualiseringen av data på menyskärmen kan komma att påverka kundbeteendet och minska mängs matsvinn.

Fler sammarbetspartner

Fördelar med digital skyltning

Ökar uppmärksamheten på plats med upp till

%

Ökar försäljningen på en viss vara med upp till

%

Reducerar den upplevda väntetiden i kassan med

%

Ökar varumärkes-kännedomen med upp till

%