News image

Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamp-systemet maximerar nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager genom att koppla ihop dem i ett likströmsnät som ger fastighetsägare möjlighet att kontrollera och styra sin elanvändning och ta makten över sin nätanslutning.
Elektrifiering är nyckeln och med Ferroamp blir varje fastighet en resurs i elnätet som bidrar med den flexibilitet som behövs när andelen förnybar elproduktion ökar.

Med en integration mellan Signcast och Ferroamp kan slutanvändaren visualisera solcellsproduktionen på digitala trapphustavlor och sätta produktionssiffran i perspektiv tillexempel antal varv runt jorden med en elbil eller antal villor som kan värmas upp.

Fler sammarbetspartner

Fördelar med digital skyltning

Ökar uppmärksamheten på plats med upp till

%

Ökar försäljningen på en viss vara med upp till

%

Reducerar den upplevda väntetiden i kassan med

%

Ökar varumärkes-kännedomen med upp till

%