News image

HOGIA | DinHyresvärd

Hogia-gruppen består av 30 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 650 medarbetare. Totalt omsatte Hogia-gruppen 640 miljoner kronor under 2021. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar.

DH Fastighetsdigitalisering AB är ett bolag till Hogia med ett egenutvecklat fastighetssystem, DinHyresvärd, som hanterar både ekonomisk- och teknisk förvaltning. DinHyresvärds digitala plattform är en modern och öppen SaaS-tjänst (Software as a Service), som hjälper till att automatisera vardagen för fastighetsägare. Bolaget är ett dotterbolag till Hogia.

Genom en integration mellan Signcast och DinHyresvärd erbjuder vi våra gemensamma kunder en sömlös användarupplevelse. En stor fördel med integrationen av Dinhyresvärd i Castit är att hyresgästerna hämtas automatiskt från Dinhyresvärd. Detta innebär att du som kund inte behöver mata in hyresgästerna både i Castit och i Dinhyresvärd vilket gör att ni sparar tid och minskar risken för felaktigheter i uppgifterna. Detta ökar effektiviteten och minskar stressen i din vardag som fastighetsägare.

Fler sammarbetspartner

Fördelar med digital skyltning

Ökar uppmärksamheten på plats med upp till

%

Ökar försäljningen på en viss vara med upp till

%

Reducerar den upplevda väntetiden i kassan med

%

Ökar varumärkes-kännedomen med upp till

%