News image

Pigello

Pigello AB grundades 2019 med syftet att tillhandahålla ett öppet och skalbart fastighetssystem och på så sätt vända marknadens stora missnöje av dagens leverantörer. Både fastighetsbolag, förvaltningsbolag och mjukvaruleverantörer uttrycker stora svårigheter med att integrera och låta fastighetsbolag själva styra över sitt dataflöde. Vår vision är att låta fastighetsbolag själva bestämma över sin data och välja vilka systemleverantörer som ska användas för olika processer.

Genom integrationen med Pigello Fastighetssystem kan våra kunder enkelt hämta information om hyresgäster och lediga parkeringsplatser i byggnaden. Detta gör det möjligt för fastighetsägare och förvaltare att enkelt hålla koll på sin fastighet och dess hyresgäster genom en enda plattform.

”Vi på Signcast vill vara i framkant av utvecklingen inom Proptech och ser därför väldigt positivt på integrationen mot Pigello. Samarbetet stärker vårt kunderbjudande samt öppnar upp nya möjligheter för våra gemensamma kunder.” - Dilsher Khalaf, CEO Signcast

Fler sammarbetspartner

Fördelar med digital skyltning

Ökar uppmärksamheten på plats med upp till

%

Ökar försäljningen på en viss vara med upp till

%

Reducerar den upplevda väntetiden i kassan med

%

Ökar varumärkes-kännedomen med upp till

%