News image

SolarEdge

SolarEdge är en världsledande tillverkare av solcellsväxelriktare.
Bolaget som grundades år 2006, utvecklade den likströmsoptimerade växelriktarlösningen som förändrade hur el utvinns och hanteras i solcellssystem. De intelligenta växelriktarlösningarna från SolarEdge maximerar elproduktionen samtidigt som kostnaderna för energin som produceras av solcellssystemet minskar och därmed ger en bättre avkastning.

Med en integration mellan Signcast och Solar Edge kan slutanvändaren visualisera solcellsproduktionen på digitala trapphustavlor och sätta produktionssiffran i perspektiv tillexempel antal varv runt jorden med en elbil eller antal villor som kan värmas upp.

Fler sammarbetspartner

Fördelar med digital skyltning

Ökar uppmärksamheten på plats med upp till

%

Ökar försäljningen på en viss vara med upp till

%

Reducerar den upplevda väntetiden i kassan med

%

Ökar varumärkes-kännedomen med upp till

%