News image

Trafiklab

Hämta trafikinformation så som buss/tåg avgångar från en hållplats/station och visa det snyggt på era skärmar. Ni behöver inte göra något utan allting skötts automatiskt, det enda som behövs är att meddela oss vilken hållplats/station ni vill visa.

Fler sammarbetspartner

Fördelar med digital skyltning

Ökar uppmärksamheten på plats med upp till

%

Ökar försäljningen på en viss vara med upp till

%

Reducerar den upplevda väntetiden i kassan med

%

Ökar varumärkes-kännedomen med upp till

%