signcast logo black 2

Vad är Proptech? hur påverkar det fastighetsbranschen

digitala-trapphustavlor-for-bostadsutvecklare

Vad är Proptech? hur påverkar det fastighetsbranschen Proptech är en förkortning av ordet ”Property Technology”, som refererar till teknologier och lösningar som används inom fastighetsbranschen. PropTech förenar fastigheter med teknologi och innovation för att förbättra branschen och skapa en bättre användarupplevelse för fastighetsägare, hyresgäster och besökare.PropTech omfattar en rad teknologier och tjänster, inklusive digitala plattformar […]